Gipszmodell-készítő szakmairány

A szakképesítés azonosító száma és neve:  34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő)

A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági követelmények:  szükségesek
Elméleti képzési idő aránya: 20%
Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

 

Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A gipszmodell-készítő üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A gipszmodell – készítő  kerámia-porcelán anyag- és gyártásismerettel, gipszes technológiai tudással rendelkező  szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámiaporcelángyártás különböző  területein adódó gipszes feladatait.

Munkavállalóként, szakmai tapasztalatai alapján egyszerű  és bonyolult gipszmodelleket, pozitív gipszmintákat és munkaformákat, sokszorosító formákat készít – a termék gyártástechnológiai követelményeinek megfelelően – finomkerámiaipari dísztárgyakhoz, szerviz edényekhez, figurákhoz, plasztikákhoz, épületkerámiához, egyéb egészségügyi és elektromos szigetelő gyártmányféleségekhez. Gipszformákba különböző  ornamentikákat gravíroz. Önálló vállalkozóként kialakítja munkafeltételeit, megrendelést vesz fel, költségkalkulációt készít, beszerzi a szükséges alap- és segédanyagokat, gipsz modellt és formát készít, a feladattól függően egyeztet a kerámia-porcelán gyártóval. A munkatárgyak gyártásához szükséges műszaki- és technológiai dokumentációt készít és használ.

A szakképesítéssel rendelkező szakirányának megfelelően képes:

  • munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait
  • megrendelést felvenni
  • kialakítani a munkafeltételeket
  • elő készíteni a szakmai munka anyag- és technikai feltételeit
  • elkészíteni vagy értelmezni a külnbző  munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat
  • mintát, formát, sablont készíteni
  • gipsz negatívokat készíteni
  • elő készíteni a gipszmintát
  • forgástesteket készíteni gipszből
  • negatív formákban üreges vagy tömör öntvényeket elő állítani