Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány

A szakképesítés azonosító száma és neve: 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő)

A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági követelmények:  szükségesek
Elméleti képzési idő aránya: 20%
Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

 

Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A kerámia- és porcelántárgykészítő  önállóan vagy csoportban, üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A kerámia- és porcelántárgykészítő  fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező  szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különböző  területein adódó feladatait.

Munkavállalóként vagy vállalkozóként vezető  tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy terveit. Szakmai tapasztalatai alapján, a kívánt alapanyagokból a megfelelő gyártástechnológiával, a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével kerámia – porcelán nyers- és késztermékeket állít elő, illetve különböző  díszítő  eljárást vagy eljárásokat alkalmaz.

Önálló vállalkozóként, a feladattól függően, információ- és anyaggyűjtést végez, marketing tervet, majd tárgyterveket és költségkalkulációt készít. Megbízás alapján kerámiaipari, vagy porcelán dísztárgyakat, szerviz edényeket, figurákat, plasztikákat, épületkerámiát, szaniterárut, egyéb egészségügyi és elektromos szigetelő  gyártmányféleségeket készít. Ellátja a gyártás teljes- vagy részfeladatait, kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel. A munkatárgyak gyártásához szükséges műszaki és technológiai dokumentációt készít és használ.

A szakképesítéssel rendelkező szakirányának megfelelően képes

  • munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait
  • megrendelést felvenni
  • kialakítani a munkafeltételeket
  • elő készíteni a szakmai munka anyag- és technikai feltételeit
  • elkészíteni vagy értelmezni a különböző  munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat
  • anyag-elő készítést végezni
  • kerámia- vagy porcelán nyersárut készíteni
  • kialakítani a nyers kerámia vagy porcelántermék végleges formáját
  • kész kerámia-porcelán terméket készíteni