Porcelánfestő szakmairány

A szakképesítés azonosító száma és neve:  34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő)

A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági követelmények:  szükségesek
Elméleti képzési idő aránya: 20%
Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

 

Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A porcelánfestő üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban, önállóan végzi szakmai tevékenységét. A porcelánfestő szakmai munkatevékenységének ellátásához fejlett szakmai műveltséggel, dekor- és mintakultúrával, művészeti és rajzi ismeretekkel, különböző  festési eljárásokkal, technikai tudással rendelkező szakember, aki a különféle kész- vagy félkész, hagyományos és modern formájú finomkerámiaipari termékeket az adott stílusnak megfelelően a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével festéssel díszíti.

Munkavállalóként a meglévő dekortervek felhasználásával és a kívánt festési technikákkal, a kivitelezéshez szükséges műveleti és technológiai dokumentáció felhasználásával készíti el a díszítményt az adott kerámia-porcelán felületén. Ismeri és használja a különböző  festési eljárásokat, azok alkalmazási lehető ségeit és szakmai – minőségi elvárásait.

Önálló vállalkozóként a megrendelő és a szakmai partnerei igényei szerint a tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy minta- vagy dekorterveit, vázlatokat, színpróbákat végez. Megbízás szerint elkészíti a különféle kerámia-porcelán tárgy dekorációját. Dokumentációt, marketing tervet és költség kalkulációt készít. Kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel.

A szakképesítéssel rendelkező szakirányának megfelelően képes:

  • munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait
  • megrendelést felvenni
  • kialakítani a munkafeltételeket
  • elő készíteni a szakmai munka anyag- és technikai feltételeit
  • elkészíteni vagy értelmezni a különböző  munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat
  • a díszítményeket reprodukálni
  • önálló alkotómunkát végezni
  • előkészíteni a porcelánfestési munkálatokat
  • festéssel díszíteni a különféle felületű  kerámia vagy porcelán tárgyat
  • dekorégetést végezni