Kerámia- és porcelántárgy-készítő szakmairány

Kerámia- és porcelántárgy-készítő szakmairány

2020. szeptember 1-től felmenő szakmai oktatatásban:

 

Szakma azonosító száma és neve:

 

4 0214 16 04 Kerámia- és porcelánkészítő (Kerámia- és porcelántárgy-készítő)

 

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK SZÜKSÉGES FELTÉTELEI

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi végzettség.

 

Szakmai előképzettség -
Előírt gyakorlat -
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges
Pályaalkalmassági követelmények szükségesek
   
   

 

Ágazati vizsga: 9. évfolyam végén vagy 2 évfolyamos képzés első féléve végén.

 

Az iskolai rendszerű képzésben az egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

3 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra,

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA

A kerámia- és porcelántárgy-készítő  önállóan vagy csoportban, üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A kerámia- és porcelántárgykészítő  fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező  szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különböző  területein adódó feladatait.

 

Munkavállalóként vagy vállalkozóként vezető  tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy terveit. Szakmai tapasztalatai alapján, a kívánt alapanyagokból a megfelelő gyártástechnológiával, a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével kerámia – porcelán nyers- és késztermékeket állít elő, illetve különböző  díszítő  eljárást vagy eljárásokat alkalmaz.

 

Önálló vállalkozóként, a feladattól függően, információ- és anyaggyűjtést végez, marketing tervet, majd tárgyterveket és költségkalkulációt készít. Megbízás alapján kerámiaipari, vagy porcelán dísztárgyakat, szerviz edényeket, figurákat, plasztikákat, épületkerámiát, szaniterárut, egyéb egészségügyi és elektromos szigetelő  gyártmányféleségeket készít. Ellátja a gyártás teljes- vagy részfeladatait, kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel. A munkatárgyak gyártásához szükséges műszaki és technológiai dokumentációt készít és használ.

 

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ SZAKIRÁNYÁNAK MEGFELELŐEN KÉPES

  • munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait
  • megrendelést felvenni
  • kialakítani a munkafeltételeket
  • elő készíteni a szakmai munka anyag- és technikai feltételeit
  • elkészíteni vagy értelmezni a különböző  munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat
  • anyag-elő készítést végezni
  • kerámia- vagy porcelán nyersárut készíteni
  • kialakítani a nyers kerámia vagy porcelántermék végleges formáját
  • kész kerámia-porcelán terméket készíteni

További szakmák & szakmairányok